Kompleksowy audyt marketingowy strony internetowej

Przeprowadzimy kompleksowy audyt marketingowy strony internetowej Twojego kina, obejmujący szczegółową analizę różnych aspektów witryny. 

Rozpoczniemy od przeglądu

Dokonamy szczegółowej weryfikacji wydajności strony, sprawdzając czas ładowania, optymalizację kodu oraz ogólną responsywność. Zajmiemy się również analizą dostępności, aby upewnić się, że strona jest przyjazna dla osób z różnymi potrzebami i spełnia aktualne standardy.

Sprawdzimy widoczność strony w wyszukiwarkach

Analizując pozycje w wynikach wyszukiwania oraz identyfikując słowa kluczowe, które można poprawić. Na podstawie zebranych danych wskażemy mocne i słabe strony witryny, szczegółowo opisując obszary wymagające interwencji.